Oznam
84 0

Oznam

Vážení rodičia, Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákonač. 245/2008 Z. z. o

Samoštúdium – pokyny
76 0

Samoštúdium – pokyny

OZNAM: Milí rodičia a žiaci, Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ustredného

66 0

OZNAM: Dnešný krízový štáb Mesta Dolný Kubín – 12.3.2020 rozhodol o preventívnom zavretí škôl – ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ vo svojej