07.30 

príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

08.00

osobná hygiena, raňajky

edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej oblasti, pohybovej oblasti, hudobno-pohybovej oblasti, výtvarnej oblasti ), dramatickej a  grafomotorickej oblasti  a emocionálnej oblasti

edukačné aktivity a hry – zamerané na rozvoj anglického jazyka

hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11.00

osobná hygiena, obed

odpočinok (minimálne 30 minút po obede)

14.00  

osobná hygiena, olovrant

hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

                     

Denný poriadok v OZ „Jánoško“

06.00

príchod detí do OZ, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

08.15

osobná hygiena, raňajky

edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej a emocionálnej oblasti

edukačné aktivity a hry – zamerané na rozvoj anglického jazyka

hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11.15    

osobná hygiena, obed

odpočinok (minimálne 30 minút po obede)

14.15

osobná hygiena, olovrant

hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa