Milí rodičia a priatelia,

opäť máme možnosť rozhodnúť sa o darovaní 2 %, 3 % zo zaplatenej dane.

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho Občianskeho združenia „Jánoško” formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.

Svojou podporou nám pomôžete k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu pre vaše deti po materiálnej stránke.

Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu.

                                                                                                                S úctou
                                                                                                                                 Mgr. Ľudmila Fajčáková

Dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie. Kliknite na text a otvorí sa Vám súbor.   

   

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo formáte PDF

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI vo formáte PDF

 

Údaje pre právnické osoby:

Názov: Občianske združenie “Jánoško”

Sídlo: Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42061725

číslo účtu: 2625168283/1100

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2516 8283

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese kvietkova@skolajanos.sk