Vážení rodičia,

chceli by sme Vás poprosiť o podporu OZ „Jánoško“ darovaním  2% z vašich daní z príjmov neziskovým organizáciám.

Aj tento rok sa naše  OZ „Jánoško“ uchádza o získanie týchto prostriedkov.

Z vyzbieraných peňazí pomáhame zakúpiť škole inventár na krajšie, kvalitnejšie a tiež zaujímavejšie zabezpečenie vzdelania Vašich detí.

Ak ste sa rozhodli dobrovoľne prispieť 2% zaplatenej dane za rok 2023 nášmu OZ, v mene všetkých detí Vám ďakujeme.

Mgr. Ľudmila Fajčáková, predseda združenia OZ „Jánoško“     

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Názov: Občianske združenie  „Jánoško“

Sídlo: Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42061725

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2516 8283

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese kvietkova@skolajanos.sk