Vážení rodičia a priatelia školy,

je tu možnosť, ako nám môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole, a to darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov. Tento dar Vás nič nestojí. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery, podporu a možnosť rozvíjať naše aktivity v prospech Vašich detí.

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

 

Všetkým vopred ďakujeme.

                                                  Mgr. Ľudmila Fajčáková

 

Dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie. Kliknite na text a otvorí sa Vám súbor.   

   

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo formáte PDF

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI vo formáte PDF

 

Údaje pre právnické osoby:

Názov: Občianske združenie “Jánoško”

Sídlo: Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42061725

číslo účtu: 2625168283/1100

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2516 8283

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese kvietkova@skolajanos.sk