Koncoročné vystúpenie deti a žiakov SZŠ s MŠ Jánoš