Riaditeľka SZŠ s MŠ Jánoš: 

Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk

 

Kmeňové pani učiteľky:  

Mgr. Jana Tomkuliakovátomkuliakova@skolajanos.sk

Mgr. Alexandra Šaligovásaligova@skolajanos.sk

Mgr. Soňa Zubajovázubajova@skolajanos.sk

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Terézia Zemková /Výtvarná výchova a počítačová grafika/ – zemkova@skolajanos.sk

BcA. Peter Kováč /Výtvarná výchova a počítačová grafika/ – kovac@skolajanos.sk