Riaditeľka SZŠ s MŠ Jánoš: 
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
Kmeňové pani učiteľky:  
Mgr. Jana Tomkuliakovátomkuliakova@skolajanos.sk Mgr. Gabriela Murínová – murinova@skolajanos.sk Mgr. Mária Janceková – jancekova@skolajanos.sk
Odborní zamestnanci:
BcA. Peter Kováč /Výtvarná výchova a počítačová grafika/ – kovac@skolajanos.sk