Riaditeľka školy:

Tajomníčka školy:

Mgr. Ľudmila Fajčáková  – fajcakova@skolajanos.sk, tel. kontakt: 0907 530 512

Bc. Mária Benková – benkova@skolajanos.sk

Adresa: Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš
Obrancov mieru 1779
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 0915 816 709 – odhlasovanie stravy, všeobecné informácie – kancelária školy
043/532 06 13- odhlasovanie stravy, všeobecné informácie – kancelária školy
e-mail: info@skolajanos.sk

Kancelária školy je otvorená

Pondelok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Utorok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Streda: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Piatok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.

 

Mapa