Riaditeľka školy: Tajomníčka školy:

Mgr. Ľudmila Fajčáková   fajcakova@skolajanos.sk                                            tel. kontakt: 0907 530 512

Iveta Vráblová                                  vrablova@skolajanos.sk
Adresa: Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš Obrancov mieru 1779 026 01 Dolný Kubín
Telefón: 0915 816 709  043/532 06 13
e-mail: info@skolajanos.sk

Kancelária školy je otvorená

Pondelok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Utorok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Streda: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Piatok: od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Mapa