Školné v SZŠ Jánoš

A:  0 € Prospechové štipendium (prospech 1,00)/bližšie informácie v riaditeľni školy/
30 €  Vernostná zľava pre deti, ktoré absolvovali predškolskú výchovu a vzdelávanie v SZŠ s MŠ Jánoš /bližšie informácie v riaditeľni školy/
40 € 

školné za Súkromnú základnú školu Jánoš /bližšie informácie v riaditeľni školy/

30 € 60 € školné intelektovo nadané deti /bližšie informácie v riaditeľni školy/ školné integrovaný žiak so zdravotným znevýhodnením /bližšie informácie v riaditeľni školy/
B:  10€

poplatok za Súkromný školský klub detí ak dieťa je žiakom našej školy

B:  20 €

poplatok za Súkromný školský klub detí ak dieťa nie je žiakom našej školy

C: 

poplatok za výtvarný odbor v Súkromnej  ZUŠ Jánoš, ak dieťa je žiakom našej školy:

Prípravné štúdium – 3 € / mesačne

Základné štúdium – 5 € / mesačne

C:     poplatok za hudobný odbor v Súkromnej  ZUŠ Jánoš, ak dieťa je žiakom našej školy: Prípravné štúdium 1 (25 minútová hodina) – 5 €/mesačne                              Základné štúdium – 7 € / mesačne
  Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív:
 • mesačne (do 15. v mesiaci)
 • polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.)
 • ročne (do 30.9.)
informácie v riaditeľni školy/

         60 €         školné integrovaný žiak so zdravotným znevýhodnením /bližšie informácie v riaditeľni školy/

V prípade súrodencov poskytuje škola zľavu a to:

 • 10% mesačne z výšky školného druhého dieťaťa

 • 20% mesačne z výšky školného tretieho dieťaťa 

Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív:

 • mesačne (do 15. v mesiaci)

 • polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.) 

 • ročne (do 30.9.)

V poplatku za žiaka v základnej škole SÚ zahrnuté:

 • učiteľka anglického jazyka (denne)

 • nákup základných hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov

 • návštevy ZOO klubu, divadelných predstavení, koncertov, výstav

 •  nákup zošitov, výtvarných pomôcok na vyučovanie, učebnice

 • Mikulášsky balíček v hodnote 3,00 eura.

V poplatku za žiaka v základnej škole NIE SÚ zahrnuté:

 • výlety, exkurzie, vzdelávacie programy, škola v prírode, lyžiarský a plavecký výcvik… 

  Školská uniforma

  Žiaci našej školy majú predpísanú uniformu, ktorá pozostáva z trička s krátkymi  alebo dlhými rukávmi bledomodrej a modrej farby, mikiny bledomodrej a modrej farby. Materiál je veľmi kvalitný a preto aj po niekoľkonásobnom praní uniforma nestráca farbu ani tvar. Škola má svojich vlastných autorizovaných dodávateľov. Ak si niektorí rodičia za­bezpečia tieto časti uniformy od iných dodávateľov, môže sa stať, že oblečenie bude nespráv­nej farby a taktiež nebude mať naše školské logo.
 • žiaci školské uniformy nosia v dňoch od pondelka do štvrtka, v piatok sa môžu obliecť podľa vlastného výberu
 • Školská uniforma pozostáva:
  DIEVČATÁ bledomodré a modré tričko s krátkym alebo dlhým rukávom, modrá mikina, dievčenské šaty
  CHLAPCI bledomodré a modré tričko s krátkym alebo dlhým rukávom, modrá mikina 
  Dres na TV jednoduché  tričko,  krátke alebo dlhé športové nohavice, vhodná športová obuv
  Topánky – pre dievčatá aj chlapcov by mali byť pohodlné. Nepohodlné topánky, alebo topánky na vyššom podpätku nie sú vhodné pre deti. V priestoroch školy sa žiaci prezúvajú.

Školská jedáleň – cenník platný od 01. 01. 2023

Desiata Obed
Žiaci 1. – 4. roč.: 0,50 € 3,20 €
ODHLÁSIŤ dieťa zo stravy je možné na Edupage v daný deň do 7:15 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  V prípade neodhlásenia obeda počas neprítomnosti žiaka v škole, hradí rodič plnú sumu obedu  žiak ZŠ 3,70 €, (dotácia na obedy a príspevok od školy na obedy sa poskytuje žiakovi, ktorí je prítomný na výchovno-vzdelávacom procese v sume 0,50 centov/1 obed/1deň).            Poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci v hotovosti v kancelárii školy, alebo na číslo účtu: IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659. Ako variabilný symbol prosím uviesť rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť meno dieťaťa. 

S platnosťou od 1. januára 2023