Školné v SZŠ Jánoš

A:  0 € Prospechové štipendium (prospech 1,00)/bližšie informácie v riaditeľni školy/
20 €  Vernostná zľava pre deti, ktoré absolvovali predškolskú výchovu a vzdelávanie v SZŠ s MŠ Jánoš /bližšie informácie v riaditeľni školy/
30 € 

školné za Súkromnú základnú školu Jánoš /bližšie informácie v riaditeľni školy/

20 €  školné intelektovo nadané deti /bližšie informácie v riaditeľni školy/
B:  10€

poplatok za Súkromný školský klub detí ak dieťa je žiakom našej školy

B:  15 €

poplatok za Súkromný školský klub detí ak dieťa nie je žiakom našej školy

C: 

poplatok za výtvarný odbor v Súkromnej  ZUŠ Jánoš, ak dieťa je žiakom našej školy:

Základné štúdium – 7 € / mesačne

– v prípade, že navštevuje hudobný odbor a zároveň výtvarný odbor 1,50 €/mesačne

C:     poplatok za hudobný odbor v Súkromnej  ZUŠ Jánoš, ak dieťa je žiakom našej školy:Prípravné štúdium 1 (25 minútová hodina) – 7 €/mesačne Prípravné štúdium 2 ( 45 minútová hodina) – 10 €/mesačne                                              Základné štúdium – 10 € / mesačne
  Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív:
 • mesačne (do 15. v mesiaci)
 • polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.)
 • ročne (do 30.9.)
informácie v riaditeľni školy/

         50 €         školné integrovaný žiak so zdravotným znevýhodnením

                        /bližšie informácie v riaditeľni školy/

V prípade súrodencov poskytuje škola zľavu a to:

 • 10% mesačne z výšky školného druhého dieťaťa

 • 20% mesačne z výšky školného tretieho dieťaťa 

Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív:

 • mesačne (do 15. v mesiaci)

 • polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.) 

 • ročne (do 30.9.)

V poplatku za žiaka v základnej škole SÚ zahrnuté:

 • učiteľka anglického jazyka (denne)

 • nákup základných hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov

 • návštevy ZOO klubu, divadelných predstavení, koncertov, výstav

 •  nákup zošitov, výtvarných pomôcok na vyučovanie, učebnice

 • Mikulášsky balíček v hodnote 3,00 eura.

V poplatku za žiaka v základnej škole NIE SÚ zahrnuté:

 • výlety, exkurzie, vzdelávacie programy, škola v prírode… 

  Školská uniforma

  Žiaci našej školy majú predpísanú uniformu, ktorá pozostáva z trička s krátkymi rukávmi bledomodrej farby, mikiny modrej farby. Materiál je veľmi kvalitný a preto aj po niekoľkonásobnom praní uniforma nestráca farbu ani tvar. Škola má svojich vlastných autorizovaných dodávateľov. Ak si niektorí rodičia za­bezpečia tieto časti uniformy od iných dodávateľov, môže sa stať, že oblečenie bude nespráv­nej farby a taktiež nebude mať naše školské logo. Školská uniforma pozostáva:
  DIEVČATÁ bledomodré tričko s krátkym rukávom, modrá mikina
  CHLAPCI bledomodré tričko s krátkym rukávom, modrá mikina 
  Dres na TV jednoduché  tričko,  krátke alebo dlhé športové nohavice, vhodná športová obuv
  Topánky – pre dievčatá aj chlapcov by mali byť pohodlné. Nepohodlné topánky, alebo topánky na vyššom podpätku nie sú vhodné pre deti. V priestoroch školy sa žiaci prezúvajú.

Školská jedáleň – cenník platný od 01. 09. 2021

Desiata Obed
Žiaci 1. – 4. roč.: 0,30 € 2,45 €

Poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci v hotovosti v kancelárii školy, alebo na číslo účtu: IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659. Ako variabilný symbol prosím uviesť rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť meno dieťaťa. 

S platnosťou od 2. septembra 2020