Súkromná SZŠ s MŠ Jánoš hľadá učiteľku/ učiteľa na 1.stupeň ZŠ na zastupovanie počas MD Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Termín nástupu: 23. novembra 2020 Žiadosti môžete zaslať mailom na fajcakova@skolajanos.sk, alebo poštou na adresu: Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín. Bližšie informácie získate u Mgr. Ľudmily Fajčákovej – riaditeľky školy, tel.č.0907 530 512, 043/532 06 13 alebo na fajcakova@skolajanos.sk.