Hľadáme učiteľku Anglického jazyka na 1.stupni ZŠ do pracovného pomeru na zastupovanie počas MD

Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku Anglického jazyka na 1.stupni ZŠ na zastupovanie počas materskej dovolenky.                                        Termín nástupu: február 2019                                                                                

Podmienkou prijatia do  zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax .

Žiadosť  môžete zaslať mailom  na fajcakova@skolajanos.sk alebo poštou na adresu: Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Obrancov mieru č.1779, 026 01 Dolný Kubín. Bližšie informácie získate u Mgr. Ľudmily Fajčákovej – riaditeľky školy, tel. č. 0915 816 709, 043/532 06 13 alebo na fajcakova@skolajanos.sk.

Uchádzačom spĺňajúcim dané podmienky bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.

 

 

 

Hľadáme OSOBNÉHO ASISTENTA  ku žiakovi 4.ročníka v SZŠ s MŠ Jánoš. Náplň práce: osobná asistencia počas vyučovania, počas prestávok – presun na WC, jedálne, pomoc s učebnými pomôckami, pomoc vo vyučovacom procese. Práca je na dohodu prostredníctvom ÚPSVaR na 4 hodiny denne počas 6 mesiacov – dobrovoľnícka činnosť. Podmienky prijatia:  byť evidovaný na ÚPSVaR aspoň 1 rok, alebo mať viac ako 50 rokov. Dôležité u uchádzača je mať pozitívny vzťah k deťom, byť tolerantný, trpezlivý, nápomocný, prispôsobivý.  Bližšie informácie: fajcakova@skolajanos.sk.

Záujemcovia o prácu môžu svoje žiadosti posielať na mail: fajcakova@skolajanos.sk.  Uchádzačom spĺňajúcim dané podmienky bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.