Súkromná SZŠ s MŠ Jánoš  hľadá učiteľku do Súkromného materskej školy na zastupovanie počas MD na plný úväzok.

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady na pozíciu učiteľky materskej školy:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
– úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
– iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky v súlade s platnou legislatívou.

Uchádzač by mal mať pozitívny vzťah k deťom, byť tolerantný, trpezlivý, nápomocný, prispôsobivý, flexibilný a priateľský. 

Termín nástupu:  od 5. septembra 2022

Žiadosti môžete zaslať mailom na fajcakova@skolajanos.sk, alebo poštou na adresu: Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín. Bližšie informácie získate u Mgr. Ľudmily Fajčákovej – riaditeľky školy, tel.č. 0907 530 512 alebo na fajcakova@skolajanos.sk.

Uchádzačom spĺňajúcim naše požiadavky bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor, ktorý sa uskutoční po 23.8.2022. V prípade, že uchádzači nebude nespĺňať podmienky, prípadne nebol vybratý na prijímací hovor, nebude kontaktovaný.