ĎAKUJEME našim deťom, rodičom, starým rodičom, ostatným priateľom, ktorí nám pomáhajú budovať našu školičku a tvoriť pre deti príjemné a podnetné prostredie, v ktorom trávime spoločný čas.