Prevádzka SZŠ s MŠ Jánoš počas vianočných sviatkov