Vzdelávanie detí a žiakov v SZŠ s MŠ Jánoš od 3.5.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 3.5.2021 bude vzdelávanie žiakov a detí v SZŠ s MŠ Jánoš prebiehať prezenčne podľa platného COVID automatu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.

Od pondela 3.5.2021 sme v červenej farbe semaforu, čo znamená, že vstup do školy je podmienený vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorý nájdete vo vstupe do ZŠ a MŠ,  alebo zákonný zástupca sa prihlási do rodičovského konta v systéme edupage a vyplní elektronickú formu Čestného vyhlásenia, odporúčame zvoliť túto formu – pre zákonných zástupcov je to rýchla a pohodlná forma. Potvrdenie o vykonaní testu na COVID-19 žiaka a rodiča neprikladáte. Test žiakov ani zákonných zástupcov nie je potrebný.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu nedávali svoje dieťa, žiaka do školy. Každé dieťa so zmenou zdravotného stavu počas pobytu v škole bude izolované v počítačovej miestnosti.

S úctou Ľ. Fajčáková – riaditeľka školy