Prevádzka SZŠ s MŠ Jánoš od 08.202.2021 – návrat deti do škôl

Prevádzka SZŠ s MŠ Jánoš od 08.02.2021 – návrat deti do škôl

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR  je možnosť upraviť vyučovanie v školách a prevádzku v školských zariadeniach od 8.02.2021.

Zriaďovateľ školy spolu s riaditeľkou SZŠ s MŠ Jánoš rozhodli, že od pondelka 08.02.2021 v SZŠ s MŠ Jánoš povoľuje prezenčnú formu vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach (SŠKD a MŠ).

Návrat detí do škôl je podmienený negatívnym testom jedného zákonného zástupcu žiaka a všetkých zamestnancov školy nie starším ako 7 dní.  Bližšie informácie v správe vo Vašich edupage kontách.

Vedenie školy