Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 01.02. do 05.02.2021

Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 01.02. do 05.02.2021

Vážení rodičia,

od 01.2.2021 pokračuje činnosť  SZŠ s MŠ Jánoš v obmedzenom režime.

Materská škola a SŠKD bude otvorená pre deti a žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti a žiakov zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. To znamená, že je prevádzka pokračuje v režime ako v týždni do 25.1. do 29.01.2021 (MŠ od 6.30 do 16.30 hod a SŠKD od 7.00 hod. do 16.30 hod.).

Všetky deti a žiaci, ktorí navštevovali SMŠ a SŠKD v týždni od 25.1. do 29.1.2021 sa nepotrebujú opätovne prihlasovať do SMŠ a SŠKD. Prípadné odhlásenie z obedov vykonajú zákonní zástupcovia detí. Ostatní žiaci pokračujú dištančnou výučbou. 

Prihlasovanie nových deti a   žiakov od  01.02.2021 do 05.02.2021 je možné iba telefonicky na tel.č. 0907 530 512, , prípadne na e-mail: fajcakova@skolajanos.sk u riaditeľky školy.

Pri nástupe v pondelok 01.02.2021 dieťaťa do SMŠ a žiaka SŠKD je potrebné, aby zákonný zástupca ukázal službukonajúcej pani učiteľke negatívny test od 27.1.2021potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu.

V prípade nepreukázania daných dokladov pani učiteľka nepreberie dieťa, žiaka do SZŠ s MŠ Jánoš.

Deti nad 10 rokov môžu nastúpiť do SŠKD s negatívnym testom od 27.1.2021.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte na tel.č.0907530512, prípadne na e-mail: fajcakova@skolajanos.sk.

Veľmi pekne ďakujeme.                                    Mgr. Ľudmila Fajčáková, riaditeľka školy