Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 25.01. do 29.01.2021

Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 25.01. do 29.01.2021

Vážení rodičia,

od 25.1.2021 pokračuje činnosť  SZŠ s MŠ Jánoš – materská škola a SŠKD pre deti a žiakov v nezmenenej prevádzke ako v týždni do 18.1. do 22.01.2021 (MŠ od 6.30 do 16.30 hod a SŠKD od 7.00 hod. do 16.30 hod.).

Všetky deti a žiaci, ktorí navštevovali SMŠ a SŠKD v týždni od 18.1. do 22.1.2021 sa nepotrebujú opätovne prihlasovať do SMŠ a SŠKD. Prípadné odhlásenie z obedov vykonajú zákonní zástupcovia detí. Ostatní žiaci pokračujú dištančnou výučbou. 

Prihlasovanie nových deti a   žiakov od  25.01.2021 do 29.01.2021

Ak zákonní zástupcovia:

  1. pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotnícki zamestnanci, polícia, armáda, hasičský a záchranný zbor, obchody – potraviny, lekárne, drogérie),

alebo

    2. obaja sú zamestnaní a pracujú v prevádzkach, kde nie je možné vykonávať prácu z domu,môžu prihlásiť          svoje dieťa u p. riaditeľky t. č. 0907 530 512 alebo prostredníctvom e-mailu fajcakova@skolajanos.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte na tel.č.0907530512, prípadne na e-mail: fajcakova@skolajanos.sk.

Veľmi pekne ďakujeme.                    Mgr. Ľudmila Fajčáková, riaditeľka školy