Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 18.01. do 22.01.2021

Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 18.01. do 22.01.2021

V súvislosti s navrhnutými opatreniami Ústredného krízového štábu  SR  na základe súčasnej  epidemiologickej situácie na Slovensku na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19,  na základe usmernenia MŠVVaŠ – Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 aktualizovaného dňa  05. 01. 2021 a na základe odporúčania MŠVVaŠ – Návrat žiakov do  škôl zo dňa 8.1.2021 a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2021/9418:1-A1810 bude prevádzka SZŠ s MŠ nasledovná:

Materská škola

Bude otvorená od 18.1.2021 do 22.1.2021

počas núdzového stavu v čase mimoriadnej situácie pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre  a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. SMŠ bude v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod. Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti dostanú bližšie informácie do správy na edupage.

Súkromný školský klub

Bude otvorený od 18.1.2021 do 22.1.2021

počas núdzového stavu v čase V čase mimoriadnej situácie pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre  a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. SŠKD bude v prevádzke od 7.00 hod. do 16.30 hod. Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti dostanú bližšie informácie do správy na edupage.

Ostatní žiaci naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

V Dolnom Kubíne 15.01.2021                                              Mgr. Ľ. Fajčáková – riaditeľka školy