Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 11. 1. 2021

Organizácia vyučovania v Súkromnej základnej škole s materskou školu Jánoš v Dolnom Kubíne od 11. 1. 2021

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 bude organizácia SZŠ s MŠ Jánoš nasledovná:

Materská škola

bude zatvorená od 11.1. do 15.1.2021 – predpoklad otvorenia prevádzky v pondelok 18.1.2021

Základná škola

od  11. 1. do 15. 1. 2021  prechádzajú žiaci I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu – v najbližších dňoch dostanete pokyny k dištančnému vzdelávaniu.

  • Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

V Dolnom Kubíne 7.1.2021