OZNAM: ZŠ – pokračuje v karanténe

Vážení rodičia,
nakoľko sa potvrdil u ďalšej pani učiteľky pozitívny test na COVID_19 a podľa dnešných pokynov z RUVZ v DK, karanténa žiakov ZŠ 1., 2., 3., a 4. ročníka pokračuje do piatka 23.10.2020. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom ZOOM a zasielaním úloh na edupage. V priebehu dnešného dňa Vám prepošlem presný harmonogram rozvrhu a času online hodín, linku na ZOOM jednotlivých pani učiteliek.
Účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná, prípadnú neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť (podľa školského poriadku). Prípadné otázky a problémy spojené s dištančným vzdelávaním konzultujte so svojimi triednymi učiteľmi. Veľmi pekne ďakujem za porozumenie. R.Š. Fajčáková