OZNAM

Vážení rodičia,

na základe pokynov RUVZ v DK v spojitosti pozitívnym zamestnancom na COVID 19 v našej základnej škole od zajtra 16. 10. (piatok) do 19. 10. (pondelok-vrátane)prechádza základná škola 1.-4.ročník ZŠ, na dištančnú formu vzdelávania, z organizačných dôvodov.

Úzke kontakty žiaci 1.-4. ročník ZŠ – vylúčiť sociálny kontakt, ostať v izolácii, sledovať svoj zdravotný stav.

Nástup do školy – bez akýchkoľvek klinických príznakov 20.10.2020. Rodičia v prípade čerpanie OČR v tieto dni, prosím kontaktuje detských lekárov svojich deti a oznámte im túto skutočnosť. Ďakujem za porozumenie. Riaditeľka školy Ľ. Fajčáková

Materská škola pokračuje podľa bežnej prevádzky.