Samoštúdium – pokyny

OZNAM: Milí rodičia a žiaci,

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ustredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Počas tohto obdobia bude zabezpečované samoštúdium žiakom podľa pokynov vyučujúcich, ktorí budú zasielať úlohy a zadania elektronicky, budú komunikovať prostredníctvom mailu, v prípade potreby a záujmu, pri riešení úloh, zo strany rodičov aj video chatom, cez softvér, ktorí si vzájomne po mailovej komunikácií dohodnete (poprosíme video chat využívať hlavne na výučbu) .  Obmedzenie vyučovania prezenčnou formou neznamená, že sú prázdniny, ale je dôležité plniť požiadavky vyučujúcich a žiaci sa majú venovať vzdelávaniu v domácom prostredí. Ďakujeme za porozumenie vedenie SZŠ s MŠ Jánoš Dolný Kubín.

Kontakt:

ZŠ:

 fajcakova@skolajanos.sk – r.š. Mgr. Ľudmila Fajčáková

Hajduchova@skolajanos.sk – Mgr. Katarína Hajdúchová

krupova@skolajanos.sk – Mgr. Anežka Krúpová

habanova@skolajanos.sk – Mgr. Jana Mračková

grencikova@skolajanos.sk – Mgr. Veronika Grenčíková

gabrisova@skolajanos.sk – p. vychovávateľka Lucia Gábrišová

MŠ:

tomkuliakova@skolajanos.sk – Mgr. Jana Tomkuliaková

saligova@skolajanos.sk – Mgr. Alexandra Šaligová

zubajova@skolajanos.sk – Mgr. Soňa Zubajová