OZNAM:

Dnešný krízový štáb Mesta Dolný Kubín – 12.3.2020 rozhodol o preventívnom zavretí škôl – ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na piatok 13.3. a pondelok 16.3.2020. Na základe opatrenia nášho výchovno-vzdelávacieho procesu v SZŠ s MŠ, uvedené rozhodnutie bude platné aj pre zariadenie SZŠ s MŠ Jánoš v zriaďovateľskej pôsobnosti JAS MEDIA – PLUS, s.r.o. Z tohoto dôvodu dávam riaditeľské voľno aj pre našu SZŠ s MŠ Jánoš na piatok 13.3.2020 a pondelok 16.3.2020. Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie. Mgr. Ľ. Fajčáková – riaditeľka školy.