Súkromná materská škola Jánoš
505 0

Súkromná MŠ Jánoš

,,Hľa, my dospelí, ktorí len seba pokladáme za rozumných, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme