126 0

Informácie k otváraniu škôl Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2021/9418:1-A1810 je od 11.1.2021 prerušené prezenčné vyučovanie a nastáva dištančné