OZNAM
37 0

OZNAM

Vážení rodičia, na základe pokynov RUVZ v DK v spojitosti pozitívnym zamestnancom na COVID 19 v našej základnej škole od zajtra 16. 10. (piatok) do