Začína nový školský rok 2019/2020 🙂. Tešíme sa na naše detičky a žiakov. 😍 Čaká na nich mnoho zaujímavých akcií, zážitkov a veľa príjemných spoločných chvíľ s kamarátmi a pani učiteľkami. Čo nás čaká najbližší mesiac SEPTEMBER v ZŠ? Pozri plagátik (príloha) 🌞😉