Riaditeľka školy: 
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
Triedna učiteľka 1. roč.:  
Mgr. Viera Kubicová – kubicova@skolajanos.sk  
Triedna učiteľka 2. roč.:  
Mgr. Patrícia Hajdáková hajdakova@skolajanos.sk 
Triedna učiteľka 3. roč.:  
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
Triedna učiteľka 4. roč
Mgr. Katarína Hajdúchová – hajduchova@skolajanos.sk 
Ostatní vyučujúci:
Ing. Monika Škútová – skutova@skolajanos.sk (vychovávateľka SŠKD)
Mgr. Michaela Jakabová – jakabova@skolajanos.sk (učiteľka 1.stupeň ZŠ, vychovávateľka SŠKD)
PaedDr. Anna Bartošová (NBVk) 
 Mgr. Rastislav Stanček (NBVe)
Bc. Júlia Ault – špeciálny pedagóg