Riaditeľka školy: 
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
Triedna učiteľka 1. roč.:  
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
 
Triedna učiteľka 2. roč.:  
 Mgr. Katarína Hajdúchová – hajduchova@skolajanos.sk 
Triedna učiteľka 3. roč
Mgr. Anežka Krúpová – krupova@skolajanos.sk  

Triedna učiteľka 4. roč.: 

 Mgr. Jana  Mračková – habanova@skolajanos.sk 
 
Ostatní vyučujúci: 
Lucia Gábrišová – gabrisova@skolajanos.sk (vychovávateľka SŠKD)
Mgr. Veronika Grenčíková – grencikova@skolajanos.sk (učiteľka ANJ, vychovávateľka SŠKD)
Ing. Marta Peťková (NBVk) 
Mgr. Jana Velebírová Hudáková (NBVe)
Bc. Júlia Ault – špeciálny pedagóg