Riaditeľka školy: 
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
Triedna učiteľka 1. roč.:  
 Mgr. Patrícia Hajdáková hajdakova@skolajanos.sk 
Triedna učiteľka 2. roč.:  
Mgr. Ľudmila Fajčáková – fajcakova@skolajanos.sk
Triedna učiteľka 3. roč.:  
 Mgr. Katarína Hajdúchová – hajduchova@skolajanos.sk 
Triedna učiteľka 4. roč
Mgr. Viera Kubicová – kubicova@skolajanos.sk  
Ostatní vyučujúci: 
Lucia Gábrišová – gabrisova@skolajanos.sk (vychovávateľka SŠKD)
Mgr. Veronika Grenčíková – grencikova@skolajanos.sk (učiteľka ANJ, vychovávateľka SŠKD)
Ing. Marta Peťková (NBVk) 
 Mgr. Erika Stančeková (NBVe)
Bc. Júlia Ault – špeciálny pedagóg